Finsam blogg

Rättssäkra, effektiva och personliga arbetssätt som förkortar tiden med offentlig försörjning.

Pelle är bilmekaniker. Han berättade följande:


"Fanns inget jag kunde göra, hade nackskada, var bilmekaniker i nästan 30 år. Har varit en belastning för min arbetsgivare som inte vill ha mig tillbaka. Jag blev dumpad från FK till AF och fick vänta 3 månader på skiktröntgen. Därför fördröjdes hela processen. Jag är arbetsför kan bara inte lyfta tungt men jag kan göra någonting. Jag tror att nästan 95 % av de som kommer till AF från FK kan arbeta med någonting, bara man få rätt möjlighet. Det som går fel är att myndigheterna inte är tydliga med vad man skall göra för att få någon ersättning. Mötet förde mig till ett mörkt rum. Jag fick leva på lånade pengar ett bra tag.

 

Vi intervjuade Pelle 6 mån efter han hade träffat våra myndigheter och han hade fortfarande inte fått stöd i sitt arbetssökande. Pelles synpunkter och upplevelser ligger till grund för nya arbetssätt som är rättssäkra, effektiva och personliga och som förkortar tiden med offentlig försörjning.

 

Läs mer om Kunddriven verksamhetsutveckling