Finsam blogg

Arbetet med att utveckla PTSD center.

I nästa vecka kommer en ansökan att färdigställas och arbetet med en politisk förankring av denna kommer att göras. Planen är att ansökan skall komma in till FINSAM i november. Bland annat kommer insatsen att få ett nytt namn.