Finsam blogg

RSS

Rapport från SWECO

Sweco har lämnat sin rapport om Malmökraften. Uppdraget var att besvara två frågor: Hur jobbar handläggarna i Malmökraften jämfört med ordinarie verksamhet? Vad är de deltagande organisationernas upplevelse av vilket värde Malmökraften skapat när det gäller samverkan i Malmö?
Läs mer

Styrgrupp FACT

Styrgruppen för FACT/konsultationsteamet har haft höstens första möte. Följande stod på agendan
Läs mer
Page 1 of 29 FirstPrevious [1]2345 Last