Finsam blogg

RSS
Storstadssamverkan

Storstadssamverkan

Samordningsförbunden i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö träffades den 18-19/5 i Uppsala för att diskutera bland annat evidens och ett uppdrag kring att ta fram en möjlig målgrupp för finansiell samordning i Sverige.
Läs mer
Uppföljning FINSAM

Uppföljning FINSAM

Ett arbete med att ta fram ett helt uppföljningssystem som kommer kallas Uppföljning Finsam görs just nu av Försäkringskassan.
Läs mer
Workshop kring unga utrikesfödda kvinnor

Workshop kring unga utrikesfödda kvinnor

FINSAM i Malmö har fått uppdraget att arrangera två workshops under våren. Grunden till workshoparna bygger på det faktum att arbetslösheten bland unga utrikesfödda kvinnor i Malmö är orimligt hög jämfört med riket som helhet men också i förhållande till andra jämförbara kommuner.
Läs mer

Skrivargrupp kring Malmökraften träffas

En grupp med representation från Malmö stad, Arbetsförmedlingen , Försäkringskassan och FINSAM har fått i uppdrag att påbörja ett arbete med att gå igenom förutsättningarna för att skriva fram en fortsättning på Malmökraften 2023 och framåt.
Läs mer
Page 1 of 69 FirstPrevious [1]2345 Last