Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Stöd och Insatser vid Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar - Betydelsen av Kunskap och Samverkan

Stöd och Insatser vid Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar - Betydelsen av Kunskap och Samverkan

Elisabeth Fernell är barnläkare och arbetar kliniskt och inom forskning i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, framförallt med områdena autism, ADHD och utvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Elisabeth kommer beskriva olika kognitiva funktionsnedsättningar och vad som kännetecknar dessa och vilket stöd och insatser som behövs såväl under skoltid som senare i ett arbetsliv.

Det kommer finnas utrymme för frågor på plats men det går också bra att skicka frågor till: fredrik.neuman@finsamimalmo.se

Datum: Fredagen den 2 mars

Tid: 13–15

Plats: Malmö Live

 

 

2019-05-08

Kunskapslyft V

2018-11-30

Kunskapslyft IV

2018-10-26

Kunskapslyft III

2018-04-30

Kunskapslyft II

2018-03-15

Kunskapslyft