Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Hur ska jag kunna samarbeta med någon som inte gör som jag säger?

Alla vill samarbeta, men hur gör vi? Varför behöver vi samarbeta? Vad behöver vi för att samarbeta? Utifrån våra erfarenheter av att arbeta i projekt för integrerad verksamhet reflekterar vi kring att bygga hållbara samarbeten.

 

Projekten är en nu avslutad förstudie ”Integrerad verksamhet för personer med psykossjukdom”, samt ett pågående projekt inom kategorin metodutveckling ”Integrerad verksamhet” som syftar till att hitta och utveckla former för ett integrerat arbetssätt mellan Malmö stads individ- och familjeomsorg, vuxna samt beroendemottagning Rådmannen.

 

Seminarieledare: Pernilla Rehn, tidigare processledare och Anne-Lie Lindell, processledare

 

Fredag 1 september

Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50

Plats: Stadshuset, Stortorget

 

2019-05-08

Kunskapslyft V

2018-11-30

Kunskapslyft IV

2018-10-26

Kunskapslyft III

2018-04-30

Kunskapslyft II

2018-03-15

Kunskapslyft