Våra föreläsningar under 2018

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Att få,leva med och återhämta sig från psykos

Möt en attitydambassadör och it-tekniker med bland annat diagnosen vanföreställningssyndrom. Han delar med sig av sin livserfarenhet för att öka kännedom om psykisk ohälsa, och med förhoppning att fördomarna ska minska.

Fredag 21 april
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

2018-04-30

Kunskapslyft II

2018-03-15

Kunskapslyft