Våra föreläsningar under 2018

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Från Kaos till Kaosam genom samordnad individuell plan (SIP)

Kaosam, kartläggning av arbetsförmåga och ohälsa i samverkan, där socialtjänsten tillsammans med primärvård, psykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen systematiskt använder SIP-samordnad individuell plan som metod för att förstå och hantera individer med komplex problematik. Läs mer här!

Seminarieledare: Elisabeth Ravn, Lunds kommun

Fredag 31 mars
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

 

2018-04-30

Kunskapslyft II

2018-03-15

Kunskapslyft