Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Mötas och medskapa online En serie utbildningsträffar om möten online

Behovet att utveckla formerna för hur vi möts och arbetar tillsammans är stort. Hur kan vi mötas online och samarbeta effektivt från där vi befinner oss? Hur kan vi göra detta på ett sätt som bygger på dialog och medskapande?

FINSAM i Malmö vill tillsammans koppla samman sina medlemmar och lära oss mer tillsammans om hur vi kan skapa meningsfulla möten.

Mötas och medskapa online är en serie av fyra korta utbildningstillfällen som syftar stödja deltagarna att utveckla sin kapacitet att planera, leda och delta i möten och processer online. Modulerna är fristående men fungerar bäst tillsammans - som stöd för en sammanhållen lärandeprocess. Vid första tillfället ges en översikt över temat. Sedan följer tre fördjupande tillfällen som fördjupar olika delar och aspekter av att mötas och medskapa online.

9 april 8.30 - 9.30

Introduktion. En träff där deltagarna får uppleva och guidas till grunderna i att föra dialog och medskapa online.

17 april 8.30 - 9.30

En bra start. Fokus på förberedelse, inbjudan, uppstart av möten och att tidigt engagera deltagarna som aktörer.

24 april 8.30 - 9.30

Fördjupad dialog. Fokus på metoder och processledning av dialog och interaktiva inslag.

8 Maj 8.30-9.30

Fokusera och planera framåt. Fokus på att ta hand om resultat, fatta beslut och avsluta.

Utbildningen hålls av David Ershammar och Kajsa Balkfors som stöttar grupper och organisationer stärka sin kapacitet att engagera många att driva förändring. David Ershammar har bakgrund som förändringsledare i offentlig sektor och föreningsliv och Kajsa har varit verksam i kreativa sektorn, bland annat som VD och utvecklingsledare för Cirkus Cirkör.

2019-05-08

Kunskapslyft V