Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Om tro kan förflytta berg vad kan då kunskap göra?

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en studie gjord av Væksthusets Forskningscenter i Danmark. Den är, både nationellt sett i Danmark, och internationellt sett, den mest omfattande vetenskapliga studien kring progressionsmål som har undersökt vad som faktiskt fungerar för att få människor i utsatta situationer i arbete.

Charlotte Liebak Hansen, forskningschef på Væksthusets Forskningscenter, kommer att presentera utvalda resultat från denna forskningsstudie som hon har varit projektledare för. Föreläsningen kommer att fokusera på vad det är som är de mest avgörande faktorerna för att människor i utsatta situationer kommer ut i arbete och även vilka insatser som fungerar bäst. Presentation kommer också att beröra betydelsen de professionella har för att få medborgare ut i arbete.

Tid: 4/5 2020 kl. 8.45-10.00. 

Plats: Digitalt via Teams

Har du frågor kring dagen kontakta Mikael Jung på mikael.jung@finsamimalmo.se eller 0734 - 200 150.

Välkomna

Mikael Jung

FINSAM i Malmö

Væksthusets Forskningscenter arbejder for at bygge bro mellem forskning og praksis. Vores formål er at kvalificere beskæftigelsesindsatsen til gavn for ledige i udsatte positioner. Det gør vi gennem forskning, formidling og udvikling af nye redskaber og metoder. Läs mer på: www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

2019-05-08

Kunskapslyft V