Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Kunskapslyft III

Kunskapslyft

Inbjudan till kunskapslyft kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skånes verksamhet

Denna förmiddag skall väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar på de problem du som professionell inom arbetslivsinriktad rehabilitering möter i vardagen. Vi tror mycket på att vikten av att samverka och att kunskap om varandra är en hörnsten i detta. Syftet med denna förmiddag är att göra ett kunskapslyft och lära oss mer om varandra.

Du kommer att genom en medborgares resa få presentationer av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skånes tjänsteutbud. Detta kommer ske genom att en person med egenupplevd erfarenhet modererar oss igenom förmiddagen.

Tid: 26/10 kl 9-12

Plats: Malmö Live

Har du frågor kring dagen kontakta Mikael Jung på mikael.jung@finsamimalmo.se eller 0734 - 200 150.

Väl mött

 

Mikael Jung

FINSAM i Malmö

2019-05-08

Kunskapslyft V

2018-11-30

Kunskapslyft IV

2018-10-26

Kunskapslyft III

2018-04-30

Kunskapslyft II