Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Möter du unga Malmöbor med psykisk ohälsa?

Med anledning av den ökade psykiska ohälsan hos unga och i syfte att erbjuda hjälp att hantera stress, oro och nedstämdhet har verksamhet Unga Vuxna i Malmö startats som ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö Stad och Arbetsförmedlingen.

Unga Vuxna Malmös målgrupp definieras som personer inom åldersspannet 16-29 med lättare upplevd psykisk ohälsa, stressproblematik, ångest, utanförskap eller svårigheter att hantera livets svårigheter. Således en målgrupp som är bred i ålder såväl som i upplevd problematik. Unga vuxna som tillhör målgruppen kan hänvisas till verksamheten utan remiss och insatserna kostar ingenting och har få uteslutningskriterier. Ansatsen är att ta emot unga vuxna med låg ingångströskel, utan remisskrav och få exklusionskriterier samt att undvika medikalisering och psykiatrisering av unga vuxna som kan hjälpas med andra metoder.

Unga Vuxnas huvudsakliga intervention är en gruppbaserad kurs enligt ACT-metodik. Kursen heter ”Att hantera stress och främja psykisk hälsa”. Och består av sex till sju tillfällen vardera på runt 90 minuter. Under kursens gång lär sig de unga vuxna metoder för att förhålla sig till plågsamma tankar och känslor, att identifiera värderingar i livet och hitta sätt att arbeta mot dessa. Utöver gruppdeltagande erbjuder vi i vissa fall som komplement även enstaka individuella stödsamtal där detta behövs, samt har tillgång till läkare och psykolog vid behov.

 Vill du veta mer om hur de ungdomar du möter skall få del av denna insats anmäl dig nedan:

Tid: 18/5 kl. 8.15, kaffe och fralla from 8.00

Plats: Stadshuset, August Palms plats 1, lokal Triangeln 1

Har du frågor kontakta Mikael Jung, FINSAM i Malmö på mikael.jung@finsamimalmo.se eller 0734-200 150

Välkomna!

2019-05-08

Kunskapslyft V

2018-11-30

Kunskapslyft IV

2018-10-26

Kunskapslyft III

2018-04-30

Kunskapslyft II