Våra föreläsningar 

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

 

Kunskapslyft VI

Denna förmiddag skall väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar på de problem du som professionell inom arbetslivsinriktad rehabilitering möter i vardagen.

Denna förmiddag skall väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar på de problem du som professionell inom arbetslivsinriktad rehabilitering möter i vardagen. Vi tror mycket på att vikten av att samverka och att kunskap om varandra är en hörnsten i detta. Syftet med denna förmiddag är att göra ett kunskapslyft och lära oss mer om varandra.

Du kommer att möta professionella från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skånes samt medborgare med egenupplevd erfarenhet av sjukdom och myndighetskontakter. Ni kommer gemensamt att diskutera ett case som tagits fram för att handläggare från olika organisationer skall kunna se och lära sig om varandras organisationer och vilka konsekvenser deras beslut får för medborgare i möten med andra organisationer.

Ni får också en möjlighet att diskutera ett case som upptar er tid just nu. För att detta ska vara möjligt så behöver du förbereda dig enligt nedan.

Förberedelse: Tänk igenom ett case som upptar din eller en kollegas tid just nu och som innefattar utmaningar kring samverkan med andra organisationer.

Tid: 8/5 2019, kl. 9-11.30, kaffe serveras från 8.45

Plats: Malmö Live

Är du intresserad av att delta i detta så anmäl dig på följande länk https://sv.surveymonkey.com/r/3WBNDM8 . Ange gärna specialkost då vi kommer bjuda på smörgås och kaffe.

Har du frågor kring dagen kontakta Mikael Jung på mikael.jung@finsamimalmo.se eller 0734 - 200 150.

Väl mött

 

Mikael Jung

FINSAM i Malmö

2019-05-09

Kunskapslyft VI

2019-05-03

Kunskapslyft V

2018-11-30

Kunskapslyft IV

2018-10-26

Kunskapslyft III

2018-04-30

Kunskapslyft II

2018-03-15

Kunskapslyft